ROZPIÓR

ROZPIÓR

 

ROZPIÓR (Abramis ballerus syn. Ballerus ballerus)
 

 

Jest to gatunek ryby słodkowodnej, zwanej również potocznie leszczem sinym lub sincem. Zaliczany jest do ryb karpiokształtnych i pochodzi z rodziny karpiowatych. Jest gatunkiem nie mającym większego znaczenia gospodarczego.
 

Rozpiór zamieszkuje dolne biegi większych rzek, zlewisk Morza Północnego i Bałtyckiego. Występuje również w europejskiej części zlewisk Morza Czarnego, Azowskiego i kaspijskiego. Można również ją spotkać w niektórych jeziorach. Przebywa głównie w strefie pelagialnej jezior i w strefie bentopelagialnej rzek. Żyje w małych stadach
 

Ryba ta ma ciało bocznie spłaszczone i lekko wygrzbiecone. Boki rozpióra są srebrzyste z lekko żółtawym odcieniem, białym brzuchem i jasnymi płetwami. Ciało pokrywają małe łuski, których w linii jest od 66 do 73 szt. Grzbiet jest ciemnozielony a nie parzyste płetwy mają ciemne zakończenia. Otwór gębowy uzbrojony w jeden rząd zębów gardłowych, położony końcowo i skierowany skośnie ku górze. W płetwie grzbietowej widoczne 11 do 12 promieni, natomiast odbytowa posiada ich 39 do 46.

 

 


 

Rozpiór żywi się przede wszystkim planktonem, zwłaszcza rozwidlakami i widłonogami, jak i bentosem. Dorosłe osobniki osiągają wagę zbliżoną do 1 kg. i średnią długość 20 do 30 cm. Zdarzają się jednak wyjątki, które mogą osiągnąć maksymalnie 45 cm i znacznie większą wagę.
 

Tarło tej ryby odbywa się wiosną, na przełomie kwietnia i maja. Na miejsce tarła wybiera górne odcinki rzek, lekko porośniętych roślinnością podwodną. Jena samica potrafi łożyć od 4 000 tyś do nawet 25 000 jajeczek ikry, które przykleja do roślin, lub do przypadkowych, zanurzonych w wodzie przedmiotów Okres inkubacji trwa około 4 - 5 dni. Należy wspomnieć że rozpiór dojrzałość płciową osiąga dopiero około czwartego roku życia.


Wymiar ochronny 25 cm

Okres ochronny 15.III - 31.V

Rekord Polski: 1.46 kg - 49 cm,

 

 

              jurcys (Jurek Borus)

 

Wyszukiwanie

Kontakty

Jurek Borus

           

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
www.wedkarstwotv.pl
tekst alternatywny


       

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką